ביטחון

קב"ט: גרשון ז'ידובצקי


תיאור כללי

מחלקת הביטחון אחראית על אבטחת המרכז הרפואי: הכנה ותפעול של מערך האבטחה למניעה וטיפול באירועי פעילות חבלנית עוינת הכולל אבטחה חמושה ואמצעיים פיזיים ואלקטרוניים, שמירה על הסדר הציבורי, טיפול בהפרות סדר ציבורי ע"י כלל הציבור בבית החולים במיון, מחלקות ועוד, מענה לאירועי אלימות מילולית ופיזית, טיפול באירועים פליליים, טיפול באירועי גניבות, מעורבות בקבלת נפגעי קטטות/דקירה/וירי, סיוע בתפעול בית החולים בעת אירוע רב נפגעים, הכנת מערך האבטחה וקליטת הנפגעים, תעבורה, פיקוח וטיפול בתעבורה הפנימית, החנייה ואכיפתה, הפעלת חניון בתשלום בשטח המרכז הרפואי.

יצירת קשר
קב"ט המרכז הרפואי – מר גרשון ז'ידובצקי
[email protected]
טלפון: 04-6652666
פקס: 6652494 – 04