משרד מרפאות חוץ

מנהל: מר שועאע אבו חנא


תיאור כללי

הצוות האדמיניסטרטיבי של מרפאות חוץ מורכב מהון אנושי (17 במספר) מנוסה ומקצועי.

הצוות אחראי על חמישה תחומים עיקריים:
1. זימון תורים למטופלים לקבלת שירות אמבולטורי מגורמים שונים כגון: מיון, מחלקות אשפוז, רופאי קהילה, פניה עצמית ועוד.
2. קבלה ורישום המטופלים המוזמנים.
3. גבייה ממטופלים פרטיים והתחשבנות מול הגורמים המבטחים.
4. טיפול בערעורים של המבטחים על החיובים.
5. סריקת מסמכים רפואיים / אדמיניסטרטיביים לתוך תיק המטופל.

יצירת קשר:
מנהל משרד מרפאות חוץ - מר שועאע אבו חנא
מייל: [email protected] 
טלפון: 04-6652315
פקס: 04-6652498

זימון תורים
04-6652291
04-6652283

מייל למשלוח התחייבויות - [email protected]

מעבר לדף מוקד זימון תורים

מעבר לדף מרפאות - שירות אמבולטורי