רישום ומידע רפואי

מנהלת: גב' ליאת פישר


תיאור כללי

המחלקה לרישום ומידע רפואי עוסקת ברשומה הרפואית של המטופלים. הרשומה הרפואית הינה אוסף של מסמכים רפואיים ממוחשבים או על גבי נייר, שנועדה לתעד מצב רפואי של מטופל.
הרשומה כוללת פרטים מזהים של המטופל והמטפל, מידע רפואי בדבר הטיפול הרפואי שמקבל המטופל, עברו הרפואי, אבחון מצבו הרפואי הנוכחי והוראות טיפול.
המחלקה אחראית על כל הרשומות הרפואיות של המטופלים במרכז הרפואי: אשפוז, מלר"ד (מיון), מרפאות ומכונים, בהתאם לחוקים ולתקנות.
צוות המחלקה כולל את מנהלת המחלקה, רשמות מידע רפואי, ומזכירות רפואיות. רשמות מידע רפואי אחראיות למתן קודים לאבחנות ולפעולות רפואיות בשפת סימול בינלאומית, מזכירות רפואיות המטפלות בבקשות להעתק רשומה רפואית,
מזכירות רפואיות ורשמות מידע רפואי האחראיות על הרשומה הרפואית של המטופלים.
על פי חוק זכויות החולה, המטופל זכאי לקבל העתק מהרשומה הרפואית שלו. קבלת הרשומה כרוכה בתשלום אגרה בהתאם לתקנות זכויות החולה ולתעריף משרד הבריאות.

יצירת קשר
מנהלת המחלקה - גב' ליאת פישר
[email protected]  

בבקשה להעתק מהרשומה הרפואית יש לפנות לתחום תיעוד רפואי, בימים ראשון עד חמישי בין השעות 09:00 עד 12:00.
קבלת העתק מהרשומה הרפואית.

ללא תשלום - להוריד את יישומון Apollo  בטלפון הנייד, לצפות בסיכומי ביקורים ולהדפיסם.
בתשלום - לשלוח בקשה ולצרף צילום תעודת זהות, למייל
[email protected]


טלפון:
04-6652317

פקס:
04-6652708

מייל: [email protected]