כלכלה ותקציב

מנהל: מר רמי בן יוסף


תיאור כללי


מחלקת כלכלה ותקציב במרכז הרפואי צפון (פוריה) מרכזת את הטיפול בנושאים הכלכליים של המרכז לרבות נושאי תמחור פעולות ותהליכים המתבצעים במרכז הרפואי, אחריות לתכנית העסקית - הגשתה ומעקב שוטף אחר ביצועה.
בנוסף עוסקת המחלקה בריכוז נתונים, הערכות ותחזיות כלכליות, עבור הנהלת המרכז הרפואי, תוך ניהול מעקב רצוף אחר נתונים מצטברים של תחומי הפעילות במרכז, ביצוע ניתוחים סטטיסטיים של אותן פעילויות המתבצעות במרכז וכן ביצוע בדיקות כדאיות כלכלית בהיבט של רכש ומכשור תוך השוואת אלטרנטיבות. כל הנתונים מרוכזים לכדי דו"ח הערכות ופרסום ניירות עמדה בהתאם לצורך.

יצירת קשר
מנהל המחלקה – מר רמי בן יוסף
[email protected]
04-6652325