פה ולסת

הסכמת המטופל הינה תנאי לביצוע כל פעולה רפואית.

אנו רואים חשיבות גדולה במתן המידע למטופל מוקדם ככל הניתן לפני ביצוע הפעולה הרפואית.

להלן טפסי הסכמה לביצוע פעולות רפואיות מגוונות אשר עליהם חותם המטופל בטרם ביצוע הפעולה הרפואית ולאחר שקיבל הסבר ומענה לשאלותיו מרופא.

לעיון/הורדת טופס יש ללחוץ על הקישור הרלוונטי.

טופס הסכמה לניתוח (פעולה) - כללי
טופס הסכמה לטיפול שיניים
טופס הסכמה לטיפול כירורגי עקירת שן בינה ו/או אפיסקטומי
טופס הסכמה להשתלת עצם
טופס הסכמה לשימוש באילום יחסי באמצעות N2O
טופס הסכמה לניתוח אורתוגנטי (תיקון יחסים בין לסתיים)
טופס הסכמה לניתוח חניכיים
טופס הסכמה לטיפול כירורגי למשתלים דנטליים
טופס הסכמה להחדרת צנתר ורידי מרכזי
 טופס הסכמה לדיקור אבחנתי