הפרייה חוץ גופית IVF

הסכמת המטופל הינה תנאי לביצוע כל פעולה רפואית.

אנו רואים חשיבות גדולה במתן המידע למטופל מוקדם ככל הניתן לפני ביצוע הפעולה הרפואית.

להלן טפסי הסכמה לביצוע פעולות רפואיות מגוונות אשר עליהם חותם המטופל בטרם ביצוע הפעולה הרפואית ולאחר שקיבל הסבר ומענה לשאלותיו מרופא.

לעיון/הורדת טופס יש ללחוץ על הקישור הרלוונטי.

טופס הסכמה לביצוע טיפולי הפרייה חוץ גופית

טופס הצהרה על המשך הסכמה לביצוע טיפולי הפריה חוץ גופית
טופס הסכמה להעברת דגימות זרע מוקפאות
טופס הסכמה להזרעה מלאכותית עם זרע של תורם לאשה פנוייה
טופס הסכמה להזרעה מלאכותית עם זרע של תורם לזוג נשוי
טופס הסכמה להזרעה מלאכותית מזרע בן הזוג
טופס הסכמה להפרייה חוץ גופית לאשה מתרומת ביציות
טופס הסכמה לביצוע דילול - הפחתת עוברים
טופס הסכמה לביצוע דיקור ושאיבה של תאי זרע
טופס הסכמה לנושא מספר העוברים שיוחזרו לגוף האשה