נפרולוגיה - דיאליזה

הסכמת המטופל הינה תנאי לביצוע כל פעולה רפואית.

אנו רואים חשיבות גדולה במתן המידע למטופל מוקדם ככל הניתן לפני ביצוע הפעולה הרפואית.

להלן טפסי הסכמה לביצוע פעולות רפואיות מגוונות אשר עליהם חותם המטופל בטרם ביצוע הפעולה הרפואית ולאחר שקיבל הסבר ומענה לשאלותיו מרופא.

לעיון/הורדת טופס יש ללחוץ על הקישור הרלוונטי.

טופס הסכמה לדיקור אבחנתי של כלייה

טופס הסכמה לדיקור אבחנתי - נפרולוגיה כללי
טופס הסכמה להחדרת צנתר ורידי מרכזי
טופס הסכמה לטיפול בדיאליזה צפקית
טופס הסכמה לטיפול בהמודיאליזה