א.א.ג.

הסכמת המטופל הינה תנאי לביצוע כל פעולה רפואית.

אנו רואים חשיבות גדולה במתן המידע למטופל מוקדם ככל הניתן לפני ביצוע הפעולה הרפואית.

להלן טפסי הסכמה לביצוע פעולות רפואיות מגוונות אשר עליהם חותם המטופל בטרם ביצוע הפעולה הרפואית ולאחר שקיבל הסבר ומענה לשאלותיו מרופא.

לעיון/הורדת טופס יש ללחוץ על הקישור הרלוונטי.

 

 טופס הסכמה לניתוח, כללי - א.א.ג. 

 טופס הסכמה לביצוע ניתוח כריתת שקדים או אדנואידים - שקד שלישי

 טופס הסכמה לדיקור אבחנתי - א.א.ג. 

 טופס הסכמה לניתוח כריתה שלמה או חלקית או אונתית של בלוטת התריס בלוטת המגן
 טופס הסכמה להחדרת צנתר ורידי מרכזי - א.א.ג.
 טופס הסכמה לברונכוסקופיה