מחקרים קליניים

במרכז הרפואי פעילות קלינית עניפה. להלן קישורים למחקרים קליניים בראשות חוקרים מצוות בית החולים אשר אושרו ע"י ועדת הלסינקי ופועלים בכפוף להנחיות אתיות כנדרש עפ"י אמנת הלסינקי.

ההגנה על בטיחותם, זכויותיהם ורווחתם של מטופלים המשתתפים במחקר קליני מהווה את אבן היסוד של המחקר הקליני ושיקולים הנוגעים בנושאים אלה קודמים לכל שיקול אחר בעת אישור המחקר