מגמת מדעי הבריאות לבגרות

תוכנית לימודים לבגרות במקצוע "מדעי הבריאות" היא אחת התוכניות היוקרתיות המוצעות כיום לתלמידי תיכון. עד שנת2007 הייתה התוכנית בעיקר נחלתם של תלמידי ערי המרכז ובתי ספר פרטיים שיכלו לעמוד בדרישות משרד החינוך לפתיחת המסלול. לאחר דיונים  מול משרד החינוך הצליח ד"ר אבי פרץ מנהל המעבדה למיקרוביולוגיה של בית החולים תחת סיוע של הנהלת ביה"ח והנהלת בתי הספר ישיבה תיכונית והאולפנית בטבריה לפתוח לראשונה את המסלול בחסות וליווי מקצועי של בכירי הצוות הרפואי והסיעודי בביה"ח. המגמה המופעלת בבית החולים ממוקמת בראש סולם המגמות בממוצע ציון בחינת הבגרות בארץ.

מגמת מדעי הבריאות מחזירה את הילת הכבוד למקצועות הרפואה והמחקר הקליני ומחזקת את ערך הצלחת חיי אדם ובזכותה ותלמידי תיכון נחשפים לנפלאות גוף האדם. מסלול הלימודים במגמה משפיע רבות על שיקול הדעת של התלמיד בבחירת עתידו המקצועי. מגמת מדעי הבריאות מזכה את בוגריה ב-10 יחידות לימוד בבגרות, המורכבות מבחינה עיונית וכתיבת עבודת פרויקט העוסקת בהיבטים מחקריים וקליניים של מחלה מסוימת. במסגרת לימודי המגמה לומדים התלמידים מקצעות בתחום מדעי היסוד כמו אנטומיה, פיזיולוגיה, אמבריולוגיה וגנטיקה לצד מקצועות קליניים כמו קרדיולוגיה, פולמונולוגיה והמטולוגיה. כל זאת תחת דרישות גבוהות מאוד בבחינות המגמה, שעות רבות של סיורים ותצפיות במחלקות ביה"ח. בנוסף על ההשקעה המרובה מזכה התוכנית את בוגריה בבונוס נכבד בתנאי הקבלה ללימודים גבוהים.

הנהלת ביה"ח רואה חשיבות רבה בהפעלת התוכנית ומשוכנעת שהתוכנית תניב פירות ורבים מבוגרי המסלול עוד ישובו לביה"ח במדים אחרים. בזכות הצלחת המגמה המופעלת בצפון (פוריה) מונו ד"ר אבי פרץ וד"ר יעקב פרבשטיין מנהל המרכז הרפואי לחברים בוועדת היגוי של המגמה מטעם משרד החינוך ובמסגרת מינוי זה יהיו אחראים לפיקוח על תוכנית הלימוד והעצמתה.