ועדות

ועדת הדרכה

יו"ר: מר שמעון סבח, מנהל אדמינסטרטיבי

ועדת הלסינקי

יו"ר הועדה: ד"ר מיכאל גבריאלי, מנהל יחידת אי ספיקת לב ויתר לחץ דם ראתי

ועדת בטיחות

יו"ר מר סלבה לייבוביץ