נפתח מרכז צנתורי מוח לגליל המזרחי!

בחודש ינואר נפתח מרכז צנתורי המוח אשר יתן מענה חיוני לתושבי האזור