נפתחה יחידת טיפול נמרץ ילדים

בהמשך לחיזוק מערך הילדים, נפתחה יחידה חדשה לטיפול נמרץ ילדים