אקרדיטציה במרכז הרפואי צפון

מרכזת תחום אקרדיטציה גב' נועה כספי

המרכז הרפואי צפון (פוריה)- 

המרכז הרפואי הממשלתי הראשון בעל תו תקן בינלאומי לאיכות ובטיחות


בשנת 2013 הוסמך לראשונה המרכז הרפואי צפון (פוריה) בתקן ה- JCIלאיכות ובטיחות בבתי חולים. המרכז הרפואי היה הראשון לקבל את תו התקן היוקרתי מכלל המרכזים הרפואיים הממשלתיים בארץ והאתגר הגדול ביותר אחריו היה שימור ההצלחה ושיפור ההישגים. בשנת 2016 הוסמך המרכז הרפואי בשנית כמרכז רפואי אקדמי- בהצלחה יתירה. ובשנת 2019, הוסמך המרכז רפואי בפעם השלישית כמרכז רפואי אקדמי. ניהול תהליך כה מורכב עד להצלחה, חייב התגייסות מוחלטת של הנהלת המרכז, מחוייבות כלכלית וניהולית להצלחת התהליך, כתיבת תוכנית, קביעת שיטה להעברת המידע לצוותים, ביצוע בקרות, הנגשת הסטנדרטים והיעדים הבינלאומיים עד לאחרון העובדים. לאור הצלחת המבדק הראשון המרכז הרפואי מהווה עד היום מקור ללימוד ותמיכה עבור בתי חולים נוספים שהחלו את תהליך ההסמכה.

אז איך פעלנו:
הליך ההסמכה נוהל תוך שילוב אנשי צוות מכלל הסקטורים בכל הרמות, לניהול נושאים מספר הסטנדרטים. גיוס אנשי צוות בעלי מוטיבציה וגישה חיובית לשינוי שיוכלו להוות מקור לחיקוי. יצירת אוירה של למידה, עשיה, עידוד לקיום שיתוף פעולה בין סקטורים, קביעת נושאים לניטור ושיפור, הטמעת שיטת העבודה החדשה כדרך חיים ארגונית ומקצועית ולא כ"התנהגות לפני מבדק".

"מדברים הצלחה"-
הוקמו צוותים לניהול כל נושא בספר הסטנדרטים, הוכרזו אנשי הצוות שנבחרו להובלת התהליך והרצאה בנושא הובלת שינויים, התקיימו ישיבות עבודה קבועות- למידה משותפת של כל פרק, קביעת יעדים, ליווי בכל שלב בכתיבת הנהלים, הצגת הצלחות בישיבות רב סקטוריאליות.

"על הנייר"-
נבנו מקורות ידע לצוותים ללמידה ועדכון- נכתבו ועודכנו נהלים, נכתבו פרוטוקולים, ניירות עמדה, תוכניות עבודה, הוקמה מערכת ממוחשבת לניהול בקרות ומבדקים, הוקם מערך שאלונים בנושאים שונים: ידע, נהלים, מדדי איכות. שאלונים לבקרה עצמית ולבקרה ע"י גורמים חיצוניים, סיירות וטרייסרים, לביצוע בקרות יזומות (מתוכננות ופתע) ע"י צוותים ברמות השונות, נערכו מבדקים פנימיים שנוהלו ע"י צוות המחלקה, בקרות עמיתים ממחלקות שונות בכלל הסקטורים, בקרות של הנהלת הסיעוד והנהלת המרכז הרפואי.

"מחוץ לקופסה"-
הוכנו סרטוני ווטסאפ לנושאים קריטיים- (קריאה לצוות החייאה, העברת מידע בין מטפלים (ISBAR), קבלת תוצאה קריטית),

נערך הפנינג יעדים בינלאומיים
- שכלל: חידונים, משחקי חשיבה, סימולציית "כשלים" ל- 6 היעדים.

והתוצאות:
המבדק הראשון עבר בהצלחה, והמבדק השני הסתיים בהישג חסר תקדים- ראשון ויחיד בארץ ללא אף ציון נכשל, בכל הפרמטרים שנבדקו!! (מעל 1300).

ניהול התהליך ע"י הנהלת המרכז הרפואי, ההרתמות לניהול התהליך על פי התוכנית, ללא פשרות וללא קיצורי דרך הוכיחה לצוותים את מחוייבות ההנהלה להצלחת המרכז הרפואי- הלכה למעשה ובכך מיסדה את השינוי כדרך חיים ארגונית .


מרכזת תחום אקרדיטציה - גב' נועה כספי כ


דיווח ל- JCI על בעיה הנוגעת לבטיחות המטופל או לאיכות הטיפול

צוות ASC - כירורגיה והרדמה

הצוות עוסק בקביעת מדדים לניטור מטופל טרום הרדמה, מהלך ניטור בעת ניתוח ובסיומו כמו גם לפני במהלך ובתום פעולה פולשנית.

צוות PFE- הדרכת מטופל ומשפחתו

הצוות עוסק בבניית תהליך הדרכה מסודר ואחיד המאפשר למטופל ומשפחתו להשתתף בהדרכה לקבל מידע עדכני באופן שותף.

צוות QPS - שיפור איכות ובטיחות הטיפול

הצוות עוסק בקביעת מדדים לניטור איכות, עיבוד נתונים ומידע, בניית תוכנית המאפשרת שמירה על בטיחות ואיכות הטיפול.

צוות PCI - מניעת זיהומים

הצוות עוסק בבניית תוכנית כוללת למניעת זיהומים, ביצוע בקרות, ניטור טיפולים בעלי סכנת זיהום, חינוך הצוות למניעת זיהומים.

צוות GLD - ניהול ומנהיגות

הצוות עוסק בארגון מטרות ביה"ח, חזון ביה"ח, ארגון וביצוע הנחיות, מינהל, ארגון ומנהיגות, כולל גיבוש תוכניות עבודה ברמת המחלקות והיחידות השונות

צוות FMS - ניהול מתקני ביה"ח ובטיחותם

הצוות עוסק בתכנון תוכנית מובנית למניעת סכנות פיזיות במבני ביה"ח, בקרת מבנים למניעת תאונות למבקרים ומטופלים, תכנון היערכות לשעת חירום, הדרכת עובדי הארגון בנושאי בטיחות ובטחון.

צוות SQE- הכשרת עובדים

הצוות עוסק בהגדרת כללים לקליטת עובדים חדשים למרכז הרפואי, הגדרת צרכי הדרכה של הצוותים, פיתוח צוות, הכשרת עובדים חדשים, הערכת תקופתית של עובדי המרכז הרפואי

צוות MCI - ניהול תקשורת ומידע

הצוות עוסק בתכנון ניהול הרשומה, שילוב ושימוש במידע, הגנה על מידע רפואי ואחר, שיפור דרכי התקשורת בין הארגון לקהילה.

צוות MMU- ניהול הטיפול התרופתי

הצוות עוסק בארגון מחדש של תהליך הטיפול התרופתי, עדכון נהלים בנושא, שיפור תשתיות במחלקות.

צוות IPSG - יעדים בינלאומיים

הצוות עוסק בזיהוי מטופל, שיפור תקשורת יעילה בין מטפלים, תרופות ברות סיכון, הבטחת בטיחות בניתוח, הפחתת הזיכון לזיהומים, הפחתת סיכון לנפילת מטופל

צוות HRP- מחקר רפואי בבני אדם

הצוות עוסק בהגדרת נהלים הקשורים בביצוע מחקרים בתוך ומחוץ לאשפוז, כולל מחקרים קליניים.

צוות MPE- הכשרה רפואית מקצועית

הצוות עוסק בהגדרת תחומי סמכות ואחריות של הרופא בשלבי התמחותו השונים, כחלק מהיות המרכז הרפואי מרכז רפואי אקדמי.

צוות - IPSG יעדים בינלאומיים

ליבת תו התקן היא עמידה ב-6 יעדי הבטיחות הבינלאומיים.הצוות עוסק בהגדרת זיהוי מטופל, דרכי תקשורת בין צוותים בעת העברת מידע על המטופל, אופן אחסון שימוש וטיפול בתרופות בנות סיכון, זיהוי המטופל הניתוח והאיבר הנכונים לפני ניתוח/ פעולה פולשנית, מניעת זיהומים והיגיינת ידיים ומניעת נפילות.