סטודנטים מחו"ל

סטודנטים אשר לומדים בחו"ל ומעוניינים לבוא למרכז הרפואי להסתכלות בעת ביקורם בארץ, מוזמנים לפנות 3 חודשים טרם התאריך המבוקש למתאמת האקדמית, ולצרף אישור הלימודים מהאוניברסיטה בה הם לומדים. בעת הגשת הבקשה, יש לציין את התאריכים המבוקשים,המחלקה המבוקשת להסתכלות. ושנת הלימודים בה הסטודנט לומד.
סטודנט אשר הסתכלותו תאושר,ייקלט לתקופה המבוקשת לאחר שיעבור בהצלחה ראיון היכרות בעברית ולאחר השלמת הקליטה מול מחלקת משאבי אנוש. 

עלות ההסתכלות:
450 ₪ לשבוע.

פניה באמצעות כתובת מייל - 
 [email protected]