ועדה להפסקת הריון

הוועדות להפסקת הריון פועלות על-פיה חוק לתיקון דיני עונשין תשל"ז 1977ונוהלי משרד הבריאות, המבטיחים אישור הפסקת הריון בהתאם לסעיפי החוק.

באילו מקרים ניתן להפסיק הריון ? 

  • כאשר האישה למטה מגיל הנישואין ( עד 19 )או מלאו לה 40 שנה ויותר 
  • ההיריון נובע מיחסים אסורים על פי החוק הפלילי,  או מיחסי גילוי עריות, או שלא מנישואין 
  • הוולד עלול להיות בעל מום גופני או נפשי 
  • המשך ההיריון עלול לסכן את חיי האישה או לגרום לה נזק גופני או נפשי

ביצוע הפסקת הריון (בהתאם לסעיפים אלה) ,טעון אישור של וועדה להפסקת הריון והוא ניתן לביצוע רק במוסדות רפואיים שהוכרו לכך על-ידי משרד הבריאות. 

כיצד פונים:

כל אישה בהריון רשאית לפנות לכל וועדה בבתי החולים המאושרים. 

במרכז הרפואי ע"ש ברוך פדה, פוריה, מתקיימת וועדה פעם בשבוע, ביום שני (בדרךכלל) - בתאום מראש בטלפון: 04-6652306

לוועדה יש להגיע עם מכתב מרופא נשים, סוג דם, בדיקת אולטרסאונד כולל תמונה שלה אולטרסאונד, ומסמכיםרפואיים אחרים המיועדים לוועדה (במידה ויש). 

פתיחת תיק לוועדה כרוכה בתשלום, או התחייבות מקופת החולים שלך. 

ביום הוועדה, בהגיעך לבית החולים, יש לפנות למרפאות חוץ לפתיחת תיק לוועדה להפסקת הריון 

( כנגד תשלום א וההתחייבות). 

עם התיק וכל המסמכים המבוקשים לעיל, יש להגיע למזכירת הוועדה,שיחד איתך תמלא את טופס הוועדה,תפנה אותך לשיחה עם עובדת סוציאלית ולאחרי הפגישה עם רופאי הוועדה, שיחליטו לפי הנתונים המובאים לפניהם, אם לאשר את הבקשה להפסקת הריון או לדחות אותה. 

הרופאים יתנו הסבר לכל החלטה וכן הסבר על תהליך הפעולה על שלביו השונים, את השיטות האפשריות והסיבוכים אשר עלולים להיות כרוכים בפעולה. 

לאחר אישור הוועדה ובתום השיחה, על האישה לחתום על הסכמה לביצוע הפסקת ההיריון ועל כךשקיבלה הסבר מפורט והיא מבינה את הנאמר. 

במידה והבקשה תאושר, יהיה עליך להתקשר למחרת, לאחות המחלקה ( פאולינה ) לקביעת תור לביצוע ההפלה בטלפון :6652650 -04