יחידת סגולה

רכזת היחידה: עובדת סוציאלית - לאה מאיר פורשר

יחידת סגולה הינה מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם. היחידה פועלת במסגרת תכנית ארצית שהיא יוזמה של המשרד לשוויון חברתי ובשיתוף עם הנהלת המרכז הרפואי פדה פוריה מאז שנת 2014 .

"יחידת סגולה" הוקמה כשירות חינם הניתן לאזרחים ותיקים באי המרכז הרפואי פדה פוריה, ומטעמו. היחידה מנוהלת על ידי עובדת סוציאלית – לאה מאיר פורשר ומופעלת על ידי מתנדבים, מרביתם אזרחים ותיקים , אשר הוכשרו ייעודית בתחום זכויות האזרחים הוותיקים בישראל.

מטרת יחידת סגולה: הנגשה אקטיבית של זכויות בריאות לאזרח הוותיק המאושפז ובני משפחתו.

נכון להיום, יחידת סגולה פועלת בכל מחלקות האשפוז, במלר"ד ובמרפאות האמבולטוריות, המתנדבים ממוענים למחלקות כך שלכל מחלקה מגיע מתנדב אחד שנבחר באופן ייחודי וייעודי לאותה מחלקה. המתנדב פועל בשיתוף פעולה מלא ובהנחייתה של העובדת הסוציאלית באותה מחלקה.

 יחידת סגולה נותנת מענה גם לאנשי צוות של המרכז הרפואי, עבורם ו/או עבור קרוביהם וכן לפניות מהקהילה- הן באמצאות מענה לפניות טלפוניות והן במסגרת פעילותה הפרו-אקטיבית של יחידת סגולה, באמצאות מתן הרצאות בקהילה לקהלי יעד רלוונטיים.

"יחידת סגולה" נפתחה כשירות משמעותי של המרכז הרפואי פדה פוריה , מתוך ההבנה כי אזרחים ותיקים רבים אינם מודעים לזכויותיהם או מתקשים לממשם- דבר העשוי להביא לפגיעה באיכות ורמת חייהם ובבריאותם .

מטרת התוכנית הינה הנגשת מידע רלוונטי ועדכני לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבתי חולים, שיאפשר מיצוי זכויותיהם בתחומי בריאות שונים כגון: ביטוח לאומי, ניצולי שואה, הזכות להמשך טיפול רפואי במידת הצורך עם חזרתם הביתה, העסקת עובדים זרים, טיפול במסגרת מוסדית, מכשירי שיקום וניידות, זכויות בני משפחה המטפלים באזרח הוותיק, הזכאות לביטוח סיעודי והפעלתו במידת הצורך ועוד.

העובדה שהמתנדבים עברו הכשרה ייעודית בנושא זכויות אזרחים ותיקים בישראל, מאפשרת למתנדב לקיים מפגש יזום ויעיל שתוצאותיו ניכרות במדדים של היקף הפעילות. ערך מוסף הבא לידי ביטוי במפגש של המתנדב עם המאושפז, הוא בקיום מצוות ביקור חולים – גם כלפי מאושפז עם מערכת תמיכה, וגם כלפי מאושפזים בודדים.

היחידה עובדת בשיתוף עם מוקד המידע של המשרד לאזרחים ותיקים 8840* שנציגיו מטפלים במקצועיות בכל פניה המועברת אליהם. המוקד נמצא בקשר רציף עם גופים וארגונים רלוונטיים.

בנוסף, קיים קשר של עו"ס היחידה עם גורמים שונים בקהילה (לשכות הרווחה, ביטוח לאומי, משרד הבריאות ועוד)
פעילות זו נעשית על מנת לשמר איכות חיים ורצף טיפולי במציאות של חולי - בית חולים - חזרה לקהילה. 

ניתן ליצור קשר בתיאום מראש עם רכזתכ היחידה, עובדת סוציאלית
לאה מאיר פורשר וצוות המתנדבים של היחידה,
המשרד נמצא במרפאות חוץ צמוד לקפה קפה
ובטלפונים:
04-6652286 או 0556826477


חוברת "זכויות שוות זהב"