ממונה על פניות הציבור

גב' מיכל אטיאס

חזון המרכז הרפואי ע"ש ברוך פדה, פוריה כולל בתוכו היגדים רבים אשר מעלים על נס את זכויות המטופלים ובני משפחותיהם, רווחתם, הדאגה לשמירה על כבודם ופרטיותם, וכל זאת לאור חוקים ונהלים שונים ובראשם חוק זכויות החולה.

מוסד הממונה על פניות הציבור, בא לשרת מטרות אלו של החזון ונותן מענה לציבור המטופלים ולציבור הרחב אשר מעוניין להביא לידיעת הנהלת בית החולים את אשר על ליבו. מוסד זה אף מעוגן בחוק זכויות החולה במסגרת תפקידיו של "האחראי לזכויות המטופל".

הממונה על פניות הציבור פועלת מתוקף מינוי של מנהל בית החולים ולמעשה מהווה צינור באמצעותו מגיעות הפניות לידיעת מנהל בית החולים אשר מתעדכן כל העת בדבר אופן הטיפול בהם.

פניות הציבור מגיעות אל הממונה בדרכים רבות - בדואר, בפקס, בדואר אלקטרוני, בפניה ישירה למשרדה.

הפניות נבדקות ע"י הממונה, תוך עירוב הגורמים הרלבנטיים לפנייה ובסיום הבירור הפונה מקבל התייחסות לפנייתו.

ישנן לעיתים פניות המחייבות טיפול מיידי והממונה היא זו אשר מרכזת את הטיפול ודואגת לעדכן בהקדם את הפונה בדבר אופן הטיפול בפנייתו.

מוסד זה של פניות הציבור חשוב ביותר על מנת לבנות את אמון הציבור במערכת המרכז הרפואי וכן על מנת להביא את קול הציבור אל אוזני הנהלת בית החולים ועובדיה. פניות הציבור מאירות לעיתים פינות אשר לא היינו מודעים להם וכלי זה עוזר בידינו לשפר כל העת את הטיפול אותו אנו נותנים לציבור.

אנו קשובים כל העת לציבור המטופלים ובני משפחותיהם, ועומדים לרשותם.

מיכל אטיאס

ממונה על פניות הציבור

טלפון - 04-6652412 
פקס - 0733712445
דוא"ל - [email protected]
מיקום - משרדי הנהלת המרכז הרפואי - מבנה מס' 3