ממונה על מעמד האישה

גב' אורלי חקון
המרכז הרפואי צפון (פוריה), מוביל מדיניות של שילוב וקידום נשים. ומקדם מדיניות שמטרתה השגת שוויון אמיתי בין המינים המושתת על כבוד האדם וחירותו, כבוד עצמי, כבוד הדדי והצבת גבולות ברורים במערכות היחסים במקום העבודה.

הממונה למעמד האישה במרכז הרפואי - גב' אורלי חקון.

במסגרת תפקידה אחראית להגברת המודעות לנושא מעמד האישה במקום העבודה, יוזמת פעולות לקידום נשים, הגברת הסולידריות, מניעת קיפוח ואפליית נשים ופועלת להעצמת נשים ויצירת שוויון הזדמנויות במקום העבודה.

הממונה למעמד האישה מרכזת ומקדמת פעילויות לחינוך והטמעת מדיניות של מניעת אלימות ומניעת תופעות של הטרדה מינית והתנכלות על רקע זה לנשים במרכז הרפואי. מקדמת מדיניות למניעת תופעות של פגיעה בכבוד האדם ובשוויון בין המינים.

כל התנהגות בעלת אופי מיני המופנית כלפי אישה בניגוד לרצונה ומהווה פגיעה בה וביכולת התפקוד שלה מחייבת פנייה לממונה למעמד האישה.

הטרדה מינית יכולה לשאת אופי של:

·הערות ובדיחות חוזרות בעלות אופי מיני 

·התייחסות מינית לאברי הגוף של המוטרדת 

·התחככות או כל מגע פיזי "מקרי" 

·צביטות או חיבוקים "חבריים" 

·לחץ חוזר לבילוי משותף 

·הצעות חוזרות בעלות אופי מיני 

·לחץ לבילויים בעלי אופי מיני או קיום יחסי מין תוך איומים ולהרעת תנאים בעבודה 

הממונה למעמד האישה אמונה על הטיפול בפניות של הטרדה מינית במקרה הצורך, ומטפלת עפ"י הנחיות החוק ובדיסקרטיות מירבית במקרה הצורך, הן בפניות של עובדות במרכז הרפואי והן בפניות של מטופלות.

הוטרדת או התנכלו לך? - אנא פני לממונה למעמד האישה, גב' אורלי חקון - טלפון 050-6268540