דע מהן זכויותיך:


• לקבל טיפול רפואי מקצועי ואיכותי, ללא אפלייה מטעמי מין, דת, לאום, ארץ מוצא או גזע.
• לקבל יחס נאות ומתחשב תוך שמירה על כבודך ופרטיותך במהלך כל שלבי הטיפול הרפואי.
• לדעת את שמו, מקצועו ותפקידו של כל אחד מהמטפלים בך.
• לקבל הסבר אודות מחלתך, הטיפול המוצע לך, הסיכויים, הסיכונים ותופעות הלוואי
  ועל טיפולים חלופיים. הסכמתך לאחר שהבנת את ההסבר הינה תנאי לקבלת כל טיפול.
• לקבל מבקרים בשעות שיועדו לכך על ידי הנהלת המחלקה.
• לקבוע את זהות האנשים אשר ברצונך שישתתפו בקבלת החלטות לגבי הטיפול בך.
• למנות בכתב נציג מטעמך שיהיה מוסמך להסכים במקומך לקבלת טיפול רפואי בנסיבות ובתנאים שתקבע.
• לקבל מידע מתוך התיק הרפואי שלך לפי נהלי משרד הבריאות.
• לדעת כי עובדי המרכז הרפואי מחוייבים לשמור על סודיות המידע הרפואי הקשור בך.
• להשיג מיוזמתך חוות דעת רפואית נוספת, תוך שיתוף פעולה מלא של צוות המחלקה.
• לקבל שיתוף פעולה מלא של המרכז הרפואי במידה והינך נדרש לעבור לטיפול במוסד רפואי אחר.

(עפ"י חוק זכויות החולה, התשנ"ו – 1996)

 חוברת זכויות המטופל - עברית
 חוברת זכויות המטופל - אנגלית
 חוברת זכויות המטופל - ערבית
 חוברת זכויות המטופל - רוסית
 עלון בריאות


במרכז הרפואי פועלת ממונה על פניות הציבור שתפקידה לסייע למטופלים בקשר למימוש זכוותיהם.
פנייה לממונה על פניות הציבור:
• משרדי הנהלת המרכז הרפואי
• טלפקס 04-6652412
דוא"ל  [email protected]

• אתר האינטרנט של המרכז הרפואי www.poria.health.gov.il .

לאתר כל הבריאות