בטיחות הטיפול וניהול סיכונים

מנהלת: גב' מיכל מייקי לרר

היחידה לבטיחות הטיפול וניהול סיכונים מטפלת במכלול הפעילויות שמטרתן שמירה מרבית על בטיחות המטופל והגנה על המטופל בפני פגיעה או נזק שאינם חלק ממהלך המחלה.
המטרות העומדות בפני היחידה הינן הבטחת איכות הטיפול ובטיחות המטופל, מניעת אירועים-למנוע את הטעות הבאה ומזעור נזק רפואי שנגרם בעקבות אירוע.
היחידה פועלת בשני מישורים – האחד רטרוספקטיבי שעיקרו הפקת לקחים בעקבות אירועים שקרו, והשני פרו אקטיבי שמושתת על זיהוי סיכונים ומניעתם.
מרכיבים חיוניים לפעילות מוצלחת של ניהול סיכונים הנם: מודעות גבוהה וערנות מתמדת לסיכונים, מקצועיות גבוהה, תקשורת נאותה עם המטופלים, רשומה רפואית טובה ודיווחים אמינים סמוך לאירוע שהתרחש.
בנוסף לאמור לעיל מטפלת היחידה באמצעות הממונה על פניות הציבור בכל התלונות המופנות אל עובדי ביה"ח במחלקות השונות.
היחידה לבטיחות הטיפול וניהול סיכונים מקיימת מעת לעת סדנאות לכל צוות המטפלים בבי"ח (רופאים, אחיות ומטפלי מקצועות הבריאות) בנושאים שונים הנוגעים לאיכות ובטיחות הטיפול כגון: הסכמה מדעת, ניהול הרשומה הרפואית, מניעת טעויות בתרופות ומתן דם, יחסי מטפל מטופל וכו'. הנהלת בית החולים, מתוך מודעות לחשיבות ההדרכה , מחייבת את הצוותים המטפלים להשתתף בסדנאות אלו.
צוות היחידה מונה רופאה, אחות, היועצת המשפטית של בית החולים - שלה תפקיד נוסף כאחראית על זכויות המטופל על פי חוק זכויות החולה, וכן את מנהל היחידה.


תחומי פעילות:

 • שיפור איכות הטיפול הרפואי
 • הבטחת בטיחות הטיפול
 • שמירה על סביבה בטוחה למטופל
 • זיהוי, אומדן והפחתת סיכונים למטופלים
 • הדרכה והכשרה של הצוות הרפואי, הסיעודי והצוות הבריאותי בתחומים שונים של ניהול סיכונים.
 • הפקת לקחים מאירועים שקרו למניעת תקלות חוזרות
 • ניטור, מעקב וטיפול בתלונות
 • בקרת הרשומה הרפואית
 • המלצה וסיוע בהכנת נוהלים בתחומי רפואה שונים.
 • הערכת תשומות, תהליכים ותפוקות של פעילויות שונות המתבצעות במרכז הרפואי, והמלצה על מדדים לניטור איכות הפעילות הרפואית.
 • זיהוי נקודות טעונות שיפור, והפעלת צוותי שיפור מחלקתיים וחוצי ארגון.
 • ריכוז פעילות פורום איכות ובטיחות, שתפקידיו – קביעת מדיניות והתווית פעילויות איכות בבית החולים, ושמירה מתמדת על בטיחות אישית וסביבתית למטופלים ולמטפלים.
 • ביצוע סקרי שביעות רצון עובדים ומטופלים.


בטיחות החולה מעל הכול!


צוות היחידה:

צוות היחידה לבטיחות הטיפול וניהול סיכונים מונה נציגים מן הסקטורים השונים במרכז הרפואי.

היחידה לבטיחות הטיפול:
גב' מיכל מייקי לרר
גב' שרון בן דוד

מזכירות:

גב' טניה אדמוז
גב' דניאלה שאול

טלפונים: 
טלפון:04-6652617
פקס: 04-6652420


חזור לראש העמוד